We are creating a digital space with all the necessary information about colors, their psychological effects and possible application. To portray human vision in an era of digital misinformation.

The project gathers handcrafted articles about colors, history and visual culture in one dedicated place.

Цвят Том 1

Том първи e посветен на науката стояща зад феномена наричан цвят. Тук, ще разберете какво виждат вашите очи през съвкупността от открития и принципи на физиката формирали съвременното разбиране за светлина.

Психология Том 2

Том втори описва влиянието на това, което виждаме върху нашето ежедневие. За себеосъзнаването, чрез основи на биологията. За изграждането на критично мислене поставящо под въпрос неизвестното с цел саморазвитие.

Палитра Том 3

Том трети представя емоционалното и интелектуално въздействие на изкуството. Една интердисциплинарна изложба с истински примери за влиянието на визуалното и силата на цветовете.

Ray will teach and amaze you. Providing a space, from which every person can freely learn about colors, how they affect us and how they can be used, will inspire for a higher quality of our visual world.