Палитра

(с.) съвкупност от всички изразни средства, с които разполага един художник, писател и пр.