Психология

(с.)  наука за всички форми на поведение на животните и хората.